Art Therapy with Red Door Studio


Art Therapy with Red Door Studio for Ukrainian adults living in Galway City

Interpreters will be on site for all sessions.

Group 1 Monday afternoons 12 pm – 1:30 pm

Starts: Monday 13th March

Course Dates: To be confirmed with group, 8 sessions in total

Location: Red Door Studio 78 Prospect Hill, Galway, H91 P89N

Group 1 Tuesday mornings 10:30 am – 12 pm

Course Dates: To be confirmed with group, 8 sessions in total

Location: Red Door Studio 78 Prospect Hill, Galway, H91 P89N


What is Art Therapy?

Art Therapy is a distinct discipline that incorporates creative methods of expression through visual art media.

Red Door Studio offers supports to people who are experiencing emotional difficulties or going through challenging life experiences by using creativity as a means of expression and communication. Their mission is to support people to develop and use their own resources to experience a quality of life they choose for themselves.

Red Door Studio offers:

• an opportunity to use creativity as a way of expressing the full spectrum of human experience for positive change

• a safe and non-judgemental way of working with people based on their needs

• support at a pace and level suited to each individual through creative participation and trusted relationships

For more information, please contact Healthy Galway City Coordinator Aisling on 085 821 7547 or email aisling.colreavy@galwaycity.ie

To express your interest in participating, please visit https://www.galwaycity.ie/UkrainianWellbeing

This programme is funded through the Department of Health Ukrainian Refugee Health and Wellbeing Support


Please read before expressing interest:

Spaces on the Art Therapy programme are limited to 7 people per course. Before registering to participate, please read the following criteria to ensure eligibility.

Participants should be:

- Available to attend at least 6 out of the 8 weekly sessions

- Available to attend 1.5 hours on Mondays or Tuesday mornings

- A Ukrainian adult (over 18 years) living in Galway City

- Spaces will be allocated on a first come first served basis

Арт-терапія зі студією "Red Door Studio" для дорослих українців, які проживають у місті Голуей

На всіх сесіях будуть присутні перекладачі.

Група 1 Понеділок, 12:00 - 13:30

Початок: Понеділок, 13 березня

Дати проведення курсу: Буде узгоджено з групою, всього 8 сесій

Місцезнаходження: Red Door Studio 78 Prospect Hill, Galway, H91 P89N

Група 2 Вівторок, 10:30 - 12:00 ранку

Дати проведення курсу: Буде узгоджено з групою, всього 8 сесій

Місцезнаходження: Red Door Studio 78 Prospect Hill, Galway, H91 P89N


Що таке арт-терапія?

Арт-терапія - це окрема дисципліна, яка включає в себе творчі методи самовираження через засоби візуального мистецтва.

Red Door Studio пропонує допомогу людям, які відчувають емоційні труднощі або переживають складний життєвий досвід, використовуючи творчість як засіб самовираження та

комунікації. Їхня місія - підтримувати людей у розвитку та використанні власних ресурсів для досягнення якості життя, яку вони самі для себе обирають.


Red Door Studio пропонує:

  • можливість використовувати творчість як спосіб вираження повного спектру людського досвіду для позитивних змі
  • безпечний і неупереджений спосіб роботи з людьми на основі їхніх потр 
  • підтримку в тому темпі та на тому рівні, які відповідають потребам кожної людини, завдяки творчій участі та довірливим відносинам

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з координатором "Healthy Galway City" Ашлін за телефоном 085 821 7547 або електронною поштою aisling.colreavy@galwaycity.ie.

Щоб висловити свою зацікавленість в участі, будь ласка, перейдіть за посиланням https://www.galwaycity.ie/UkrainianWellbeing

Ця програма фінансується через проект Департаменту охорони здоров'я "Підтримка здоров'я та благополуччя українських біженців".


Будь ласка, прочитайте, перш ніж висловлювати зацікавленість:

Кількість місць на програмі Арт-терапії обмежена до 7 осіб на курс. Перш ніж зареєструватися для участі, будь ласка, ознайомтеся з наступними критеріями, щоб переконатися, що в відповідаєте вимогам.

Учасники повинні бути:

- Готові відвідувати щонайменше 6 з 8 щотижневих сесій

- Готові відвідувати 1,5 години по понеділках або вівторках вранці

- Дорослими українцями (старше 18 років), які проживають у місті Голуей

- Місця розподілятимуться в порядку черги

News & Events