Social Circus for Toddlers

Social Circus for Toddlers, ages 1-5 years / Tea & Coffee for Parents

Starts: Friday 24th February 10 am - 11 am 

Course Dates: 

Friday 24th February

Friday 3rd March 

Friday 10th March 

Friday 24th March 

Friday 31st March 

Friday 7th March

Location: Galway Community Circus, St. Josephs Community Centre, Ashe Road, Shantalla, Galway City, H91 A4VW

What is ''Social Circus for Toddlers?''

Galway Community Circus brings the creative, physical and non-competitive art of circus to the people of Galway.

Social Circus provides opportunities for preschool aged children and toddlers to safely engage in circus skills workshops, while their parents can enjoy respite and social on the same premises.

Social Circus can have the following benefits for toddlers:

• Learning to play, be creative and take safe risks together

• Encouraging social interaction from an early age – learning to share and take turns, building social skills

• Acquiring basic motor skills and developing an age-appropriate level of physical literacy

• Feeling safe and comfortable being the centre of attention within the group

Parents will be offered a welcoming space in St. Josephs Centre to connect, relax and socialise. Refreshments will be provided.

Please note: parents/carers are required to stay on the premises.

Please read before expressing interest:

Spaces on the Social Circus programme are limited. Before registering to participate, please read the following criteria to ensure eligibility.

Participants should be:

- Available to attend at least 5 out of the 6 weekly sessions (both parents and children)

- Under 5 years of age (Pre-school aged children)

- Available to attend 10 am - 11 am Friday mornings

- A Ukrainian adult and child / children living in Galway City

Spaces will be allocated on a first come first served basis.

To express your interest in participating, please visit https://www.galwaycity.ie/UkrainianWellbeing

This programme is funded through the Department of Health Ukrainian Refugee Health and Wellbeing Support


Соціальний цирк для малюків / Чай і кава для батьків

Початок: Буде підтверджено

Дати курсу:

• 24 лютого

• 3 березня

• 10 березня

• 24 березня

• 31 березня

• 7 квітня

Розташування: Galway Community Circus, St. Josephs’ Community Centre, Ashe Road, Shantalla, Galway, H91 A4VW

Що таке «Соціальний цирк»?

Цирк Galway Community Circus надає жителям Голвея творче, фізичне та позазмагальне мистецтво цирку.

Соціальний цирк надає можливість дітям дошкільного віку та малюкам безпечно брати участь у майстер-класах з циркових навичок, а їхні батьки можуть насолоджуватися відпочинком та спілкуванням у тому самому приміщенні.

Social Circus може мати такі переваги для малюків:

• Навчитися грати, бути креативними та безпечно ризикувати разом

• Заохочення соціальної взаємодії з раннього дитинства – навчання ділитися та чергувати, розвивати соціальні навички

• Набуття основних рухових навичок і розвиток фізичної грамотності відповідно до віку

• Почуття безпеки та комфорту в центрі уваги в групі

Батькам буде запропоновано гостинний простір у St. Josephs Center, де вони зможуть спілкуватися та відпочивати. Закуски будуть забезпечені.

Зверніть увагу: батьки/опікуни повинні залишатися в приміщенні.

Перш ніж висловлювати інтерес, прочитайте уважно цю інформацію:

Кількість місць у програмі Social Circus обмежена. Перш ніж зареєструватися для участі, прочитайте наведені нижче критерії, щоб переконатися в прийнятності.

Учасники повинні бути:

- можливість відвідувати принаймні 5 із 6 щотижневих сесій (і батьки, і діти)

- діти до 5 років (діти дошкільного віку)

- доступні для відвідування 1 годину з 10.00 до 11.00 години ранку

- дорослі українці і діти, які живуть у місті Голвей

- місця розподілятимуться в порядку черги.

Щоб висловити свою зацікавленість в участі, відвідайте https://www.galwaycity.ie/UkrainianWellbeing

Ця програма фінансується Департаментом Охорони та Підтримки Здоров’я й Добробуту для українських біженців.

News & Events