'Healthy Men, Happy Tribes' Galway City Men's Health Week event, Monday 10th June 2024

Men of Galway! Come along for a free haircut, meet with key health information providers and avail of free health checks and take home a goodie bag!

The HSE Health and Wellbeing team and Healthy Galway City are inviting the men of Galway City to our Men's Health Event, ‘Healthy Men, Happy Tribes', on Monday June 10th from 11 am to 4 pm in St. Patrick’s Band Hall, Fairgreen Road, Galway City, H91 KT68 next to Galway Ceannt Train Station.

International Men's Health Week (MHW) kicks off on Monday 10th June and this event takes the form of an inclusive Health Fair, with local agencies, organisations and voluntary groups sharing resources and information to support men to achieve better health and wellbeing.

This event is free and open to the general public.

What can you expect if you attend ‘Healthy Men, Happy Tribes’?

• A free haircut or trim from our participating Barbers

• Live music from Ballybane Singing Circle and The Curly Organ

• Free blood pressure checks, blood pressure monitoring and information and advice in the Croi Community Mobile Health unit

• Free health information and advice on cancer awareness and prevention in the Marie Keating Foundation mobile unit

• Confidential Rapid HIV and Syphilis Testing with Sexual Health West

• Tea, coffee and refreshments from Mr. Waffle

• Interactive games and exercise in Eyre Square with the FAI and Galway Sports Partnership

• Free goodie bags for the first 100 attendees

• Evidence based health information and advice from a wide variety of organisations, agencies and community groups promoting positive physical, mental, social and emotional health and wellbeing

Come along and learn how to improve your health and wellbeing and prevent ill health and chronic disease. Find out simple steps you can take to improve your health – this event could save your life!

What? Men’s Health Week ‘Healthy Men, Happy Tribes’ event

Where? St. Patrick’s Band Hall, Fairgreen Road, Galway, H91 KT68 (with additional activities taking place in Eyre Square)

When? Monday 10th June, 11 am – 4 pm

This event is funded by the HSE, and the Healthy Ireland Fund supported by the Department of Health. The celebration of Men's Health Week in Ireland is funded by the Health Service Executive Health and Wellbeing and the Public Health Agency.


Fir na Gaillimhe! Bí linn le haghaidh bearradh gruaige saor in aisce, buail le príomhsholáthraithe faisnéise sláinte agus bain leas as seiceálacha sláinte saor in aisce agus málaí féiríní!


Beidh Aonach Faisnéise Sláinte do Fhir á óstáil ag Cathair Shláintiúil na Gaillimhe agus ag Foireann Sláinte agus Folláine FSS ar an Luan 10ú Meitheamh i Halla Banna Naomh Pádraig, chun Seachtain Sláinte na bhFear 2024 a cheiliúradh.

Tá foireann Sláinte agus Folláine FSS agus Cathair Shláintiúil na Gaillimhe ag tabhairt cuireadh d'fhir Chathair na Gaillimhe chuig an Imeacht Sláinte d'Fhir, 'Fir Shláintiúla, Treibheanna Sona', a bheidh ar siúl Dé Luain an 10ú Meitheamh ó 11 am go 4 pm i Halla Banna Naomh Pádraig, Bóthar Fhaiche an Aonaigh, Cathair na Gaillimhe, H91 KT68 in aice le Stáisiún Traenach an Cheanntaigh.

Cuirfear tús le Seachtain Idirnáisiúnta Sláinte na bhFear (MHW) Dé Luain an 10ú Meitheamh agus beidh an ócáid seo i bhfoirm Aonach Sláinte cuimsitheach, le gníomhaireachtaí áitiúla, eagraíochtaí agus grúpaí deonacha ag roinnt acmhainní agus faisnéise chun tacú le fir sláinte agus folláine níos fearr a bhaint amach. Tá an ócáid seo saor in aisce agus oscailte don phobal i gcoitinne.

Is féidir leis an lucht freastail a bheith ag súil le comhairle agus faisnéis ghairmiúil atá bunaithe ar fhianaise maidir le sláinte choirp, sláinte mhothúchánach agus mheabhrach, oideachas agus fostaíocht, deiseanna sóisialta, agus folláine airgeadais. Bainfidh cuairteoirí taitneamh as bearradh gruaige in aisce ó na bearbóirí áitiúla a thacaíonn leis an tionscnamh, ceol beo, tae, caife agus sólaistí, agus mála féiríní don chéad céad fear a bheidh i láthair.

Is féidir le cuairteoirí leas a bhaint freisin as seiceálacha agus tacaíochtaí sláinte saor in aisce agus faoi rún. Beidh Altraí Croí agus Stróc ó charthanacht Croí ag cur seiceálacha brú fola agus comhairle croí agus stróc ar fáil óna nAonad Sláinte Soghluaiste Pobail nua-sheolta. Beidh altra pobail agus aonad sláinte soghluaiste ag Fondúireacht Marie Keating ar an láthair freisin chun faisnéis a sholáthar faoi chosc agus feasacht ar ailse. Is féidir le cuairteoirí leas a bhaint as mearthástáil ionfhabhtaithe VEID agus gnéas-tarchurtha saor in aisce ó Shláinte Ghnéis Thiar i suíomh príobháideach.

Taispeánann taighde go mbíonn ualach díréireach drochshláinte ag fir agus go bhfaigheann siad bás níos óige ná mar a fhaigheann mná. Tá baint ag stíleanna maireachtála na bhfear le líon ard galar ainsealach agus is lú seans go lorgóidh fir comhairle leighis, rud a d’fhéadfadh fadhbanna a chruthú nach bhféadfaí déileáil leo. Tugann Seachtain Shláinte na bhFear deis iontach do gach duine in Éirinn athruithe dearfacha a dhéanamh.

Tá an t-imeacht seo á mhaoiniú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ag an gCiste Éire Shláintiúil a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Sláinte.

Deir Laurence Gaughan ó FSS “gur fíordheis é seo d'fhir bualadh le príomhsheirbhísí sláinte agus pobail ar féidir leo a Sláinte agus a bhFolláine a fheabhsú. Tá sé chomh tábhachtach sin do gach fear ‘A nUimhreacha a Bheith ar Eolas Acu’, mar má chuirtear ar an eolas sinn, beidh muid in ann na hathruithe is gá a dhéanamh a d’fhéadfadh tionchar níos fearr a imirt ar ár sláinte chomh héasca sin”

Tá an ócáid saor in aisce agus oscailte do chách; páirt a ghlacadh i gCathair Shláintiúil na Gaillimhe agus i bhFoireann Sláinte agus Folláine FSS Dé Luain an 10ú Meitheamh ó 11am – 4pm i Halla Banna Naomh Pádraig. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht, tabhair cuairt ar https://www.facebook.com/HealthyGalway nó déan teagmháil le Comhordaitheoir Éire Shláintiúil Aisling ar 085 821 7547 / aisling.colreavy@galwaycity.ie

Is tionscnamh faoi stiúir an rialtais é Éire Shláintiúil atá dírithe ar fheabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine gach duine a chónaíonn in Éirinn.

News & Events